Tarnobrzeg Św. Barbary

Planowanym przedsięwzięciem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ulicy św. Barbary w miejscowości Tarnobrzeg. Zaprojektowano obiekt o dziewięciu kondygnacjach.

W  budynku na poziomie kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż dla 61 samochodów osobowych oraz pomieszczenia techniczne wraz z węzłem CO. Na kondygnacjach nadziemnych wydzielono 147 mieszkań. Z projektowanych 147 lokali mieszkalnych w budynku przewidziano 1 lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępne jest także 69 miejsc postojowych zewnętrznych na parkingu naziemnym. Każdy lokal mieszkalny posiada własną komórkę lokatorską.

Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych to 7834m2. Uzyskanie decyzji Pozwolenia na budowę planowane jest na połowę lipca 2022r.

Podstawowe założenia dla projektu zagospodarowania terenu i lokalizacji budynku to:

  • Uzyskanie atrakcyjnej formy kubaturowej obiektu
  • Wprowadzenie właściwych odległości względem sąsiedniej zabudowy tj. utrzymanie odpowiednich parametrów dla nasłonecznienia, wzajemnego przesłaniania budynków czy zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego projektowanych budynków
  • Wprowadzenie kompromisowej, nowej, ciekawej formy architektonicznej planowanych obiektów z jednoczesnym wpisaniem się budynków w otaczającą rzeźbę terenu.