Boguchwała

Inwestycja w fazie wydania pozwolenia na budowę. Projekt zakłada budowę 3 budynków wielorodzinnych mieszkalnych przy ul. Technicznej w Boguchwale o wysokości 4 – 5 kondygnacji.

  • BUDYNEK A – 40 mieszkań – PUM ok. 2 000 m2
  • BUDYNEK B – 95 mieszkań – PUM ok. 5 315 m2
  • BUYDNEK C – 95 mieszkań – PUM ok. 4 375 m2

Razem – 230 lokali mieszkalnych – 11 690 m2 PUM