Blok wielorodzinny – Puławy

Szczegóły projektu

Termin realizacji:
III.2009 – VIII.2010 r.

Powierzchnia użytkowa mieszkań:
2 688,8 m2

Powierzchnia użytkowa handlowo – usługowa:
433,3 m2

Kubatura:
26 334,0 m3

Inwestor:
Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa