Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wolica – II etap (Gmina Nadarzyn)

Szczegóły projektu

Sieć grawitacyjna:
4.627,00 mb

Przyłącza domowe:
511,00 mb

Kanalizacja tłoczna (ciśnieniowa):
501,50 mb

Przepompownie ścieków:
3 kpl

Wartość netto:
2.516.555,86 zł

Wartość brutto:
3,095.361,71 zł