Budowa kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Limanowa

Szczegóły projektu

Sieć grawitacyjna:
22.368,50 mb

Przyłącza domowe:
2.597,50 mb

Kanalizacja tłoczna (ciśnieniowa):
2500 mb

Przepompownie ścieków:
14 kpl

Wartość netto:
6.155.036,50 zł

Wartość brutto:
7.570.694,89 zł