Czterokondynacyjny Pawilon Handlowy W Rzeszowie

Szczegóły projektu

Termin realizacji:
2005-2006

Czterokondygnacyjny obiekt przeznaczony na działalność handlowo – usługową w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej. Obiekt sąsiadujący nowowznoszonymi ścianami z trzech stron z isniejacymi użytkowanymi budynkami. Zakres robót obejmowal wykonanie stanu surowego otwartego.