Hotel Zielonki – Stare Babice K/Warszawy

Szczegóły projektu

Termin realizacji:
2005-2006

Powierzchnia użytkowa:
2 280,70 m2

Powierzchnia zabudowy:
764,60 m2

Kubatura:
10 651,00 m3

Inwestor:
Gmina Stare Babice

Kompleksowa realizacja budowy nowoczesnego budynku hotelowego wraz z restauracją hotelową i aulą konferencyjną.