Kanalizacja w Gminie Dębno

Szczegóły projektu

Kanalizacja grawitacyjna:
DN200: 11,6 km

Kanalizacja tłoczna:
DN110: 0,28 km

Przepompownia ścieków:
2 szt

Wartość:
3.025.916,82 zł brutto