Kanalizacja w Tarczynie

Szczegóły projektu

Kanalizacja grawitacyjna:
DN200-400: 4,9 km

Kanalizacja tłoczna DN110:
0,8 km

Przepompownia ścieków:
1 szt

Wartość:
1.666.068,49 zł brutto