Najwyższa Izba Kontroli- Nadbudowa tarasu

Szczegóły projektu

Termin realizacji:
2009

Kubatura nadbudowy:
2 822 m3

Inwestor:
Najwyższa Izba Konroli

Roboty budowlane polegające na trzykondygnacyjnej nadbudowie istniejącego tarasu w ośrodku szkoleniowym NIK z przeznaczeniem nowopowstałych pomieszczeń na sale dydaktyczne.