Obiekt mieszkaniowy szeregówki osiedle Stary Park

Szczegóły projektu

Termin realizacji:
2011 – 2012 r.

Powierzchnia zabudowy 6 budynków:
545,00 m2

Powierzchnia użytkowa segmentów (6 szt.):
678,66 m2

Powierzchnia całkowita (6 szt.):
950,00 m2

Powierzchnia pomieszczeń gospodarczych i garaży:
146,86 m2

Kubatura:
3 600,00 m3

Inwestor:
REX Development S.C.