Prywatne Rezydencje – Warszawa

Szczegóły projektu

Termin realizacji:
2009

Powierzchnia działki:
3 965 m2

Powierzchnia całkowita:
546 m2 + 356 m2 = 896 m2

Powierzchnia zabudowy bdynków:
462 m3

Inwestor:
FARMACOL S.A.