PRZEPUSTY DROGOWE NA ODCINKU DROGI – ROPCZYCE SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

Szczegóły projektu

Termin realizacji:
2009-2010

Inwestor:
MPDiM

Zakres prac obejmował:

 • wykonanie dróg objazdowych w celu zapewnienia ciągłości ruchu,
 • rozbiórkę elementów dróg,
 • umocnienia wykopów w postaci ścianek szczelnych z grodzic stalowych,
 • wykopy,
 • wykonanie ław pod części przelotowe,
 • dostawę i montaż prefabrykowanych przepustów żelbetowych o wym. 100x100cm, 150x150cm, 200x200cm,
 • zasypanie wykopów pospółką z zagęszczeniem,
 • wykonanie płyty żelbetowej nadbetonu,
 • wykonanie żelbetowych skrzydełek wlotu i wylotu przepustu,
 • wykonanie hydroizolacji powłokowej bitumicznej oraz izolacji z papy,
 • wykonanie balustrad stalowych,
 • wykonanie gurtów, kinet, stożków wlotu i wylotu oraz warstwy ochronnej izolacji,
 • wykonanie umocnień na wlocie i wylocie z dybli DC-15 oraz płyt ażurowych,
 • wykonanie nasypów wraz z plantowaniem

Dodatkowo przepust C7 w km 571+039 został zrealizowany w technologii przecisku sterowanego. Zakres prac z tym związany dodatkowo obejmował sporządzenie projektu wykonawczego przewiertu, umocnienie komory nadawczej, umocnienie komory odbiorczej, wykonanie przepustu w technologii przecisku rurą żelbetową DN 1500mm.