Rozbudowa Przedszkola – Rzeszów

Szczegóły projektu

Termin realizacji:
2010

Powierzchnia całkowita:
498,50 m2

Kubatura:
2 289 m3

Inwestor:
Centrum Usług Szkoleniowych „Clever”

W styczniu 2010 r. rozpoczeliśmy prace budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego domu jednorodzinnego na potrzeby funkcji oświaty”.

Opis inwestycji:
Zakres prac obejmuje wykonanie budynku w stanie „pod klucz” wraz zagospodarowaniem terenu.