Zakład Produkcji i Pakowni Leków – MEDICOFARMA – Radom

Szczegóły projektu

Termin realizacji:
2008

Powierzchnia użytkowa:
2 100 m2

Kubatura:
10 800 m3

Inwestor:
MEDICOFARMA Sp. z o.o.

Projekt budowlany, dokumentacja techniczna, projekt wykonawczy, a w następnie Generalne Wykonawstwo Zakładu Produkcji i Pakowni Leków w Radomiu dla MEDICOFARMA Sp. z o.o.