ZREALIZOWANA BUDOWA AUTOSTRADY A4

Szczegóły projektu

Termin oddania:
marzec 2012 r.

Inwestor:
GDDKiA Rzeszów

Generalny Wykonawca:
Budimex S.A.

Zakres prac związanych z inwestycją:

  • 52 szt. żelbetowych przepustów skrzynkowych, w tym:
  • 3 szt. przepustów o przekroju 4,5×3,0 m o łącznej długości 158,5 mb
  • 4 szt. przepustów o przekroju 4,0×1,2 m o łącznej długości 53,5 mb
  • 19 szt. przepustów o przekroju 3,5×2,0 m o łącznej długości 776,0 mb
  • 1 szt. przepustu o przekroju 3,0×1,2 m o długości 8,5 mb
  • 25 szt. przepustów o przekroju 2,0×1,5 m o łącznej długości 243,6 mb
  • 4 szt. obiektów mostowych:
  • 3 szt. mostów autostradowych o konstrukcji ramowej (MA-145A, WA-146, MA-148A)
  • 1 szt. most autostradowy o konstrukcji sprężonej (WD-150)